§ 1 Umowa z agentem nieruchomości
Umowa między agentem nieruchomości z potencjalnym najemcą lub kupującym, dotycząca oferty wystawionej przez Matyssek Immobilien- Nieruchomości, zostaje zawarta w momencie skorzystania z pośrednictwa, prośby o udzielenie informacji, prezentacji i okazania oferty, lub rozpoczęciem negocjacji ze sprzedającym lub wynajmującym lub ich przedstawicielami na następujących warunkach.

§ 2 Prowizja agenta
W przypadku zawarcia umowy będącej efektem naszej działalności, niezwłocznie po jej zawarciu naliczane są następujące prowizje za pośrednictwo:

  1. Przy zawarciu notarialnej umowy kupna przy zakupie nieruchomości w kraju: od 2,00% do 4,00% (plus VAT) notarialnie potwierdzonej ceny zakupu
  2. Przy zawarciu notarialnej umowy kupna nieruchomości zagranicznej: 5,00% (plus VAT) notarialnie potwierdzonej ceny zakupu
  3. Przy zawarciu notarialnej umowy najmu lokalu mieszkalnego: 2,00 (plus VAT) miesięcznego czynszu najmu ustalonego w umowie czynszu netto

Prowizja za pośrednictwo jest naliczana w momencie zawarcia pożądanej lub ekonomicznie równoważnej umowy za naszym pośrednictwem Dotyczy to również sytuacji, kiedy dochodzi do zawarcia umowy ze wskazanym przez agencję klientem lub stroną umowy, mimo że negocjacje umowy zostały w międzyczasie przerwane i pośrednik nieruchomości nie jest już wzywany do późniejszych negocjacji lub gdy inna osoba kontynuuje negocjacje. Prowizja pośrednika należy się również wtedy, gdy czynność pośrednika tylko częściowo przyczyniła się do podpisania umowy. Prowizja pośrednika płatna jest niezwłocznie po akcie notarialnym lub podpisaniu umowy najmu.

§ 3 Poświadczenie notarialne / Zawarcie umowy najmu/ umowy dzierżawy
Agent ma prawo być obecnym przy podpisywaniu umowy kupna, najmu lub dzierżawy, a także do otrzymania kopii odpowiednich umów. W przypadku umów sprzedaży agentowi przysługuje prawo do poświadczenia prowizji w umowie notarialnej.

§ 4 Wcześniejsza wiedza o nieruchomości
Jeżeli odbiorca prezentacji zna wystawioną przez nas nieruchomość, musi o tym poinformować pisemnie firmę Matyssek Immobilien- Nieruchomości w ciągu 5 dni roboczych, podając źródło i odpowiednią dokumentację. O dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Jeśli w tym czasie nie zostanie przedstawiony dowód znajomości obiektu, nieruchomość uznawana jest za nieznaną.

§ 5 Podwójna działalność
Biuro Matyssek Immobilien- Nieruchomości Świnoujście zastrzega sobie również prawo do odpłatnej działalności na rzecz drugiej strony.

§ 6 Odszkodowanie
Wszystkie propozycje w formie ofert lub ekspozycji są ściśle poufne i przeznaczone wyłącznie do użytku własnego. Zainteresowany ponosi wobec Matyssek Immobilien- Nieruchomości odpowiedzialność w wysokości uzgodnionej prowizji, o ile umyślnie lub w wyniku zaniedbania poinformuje osoby trzecie o skierowanej do niego ofercie i tym samym zostanie zawarta umowa.

§ 7 Odpowiedzialność
Wszystkie informacje dotyczące nieruchomości oparte są na informacjach dostarczonych przez osoby trzecie. W związku z tym nie można brać odpowiedzialności za poprawność ani kompletność informacji. Przedłożone ekspozycje i inne dokumenty są jedynie niewiążącą informacją poglądową. Odpowiedzialność firmy Matyssek Immobilien-Nieruchomości jest ograniczona wyłącznie do działania umyślnego lub rażącego zaniedbania.

§ 8 Ochrona danych osobowych
Wszystkie dane osobowe i rzeczowe służą wyłącznie do realizacji zamówienia. Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazywanie danych podmiotom trzecim, o ile jest to niezbędne do realizacji zamówienia. Dane nie będą przekazywane w żaden inny sposób.

§ 9 Zmiany i uzupełnienia
Zmiany i uzupełnienia umów zawartych z Matyssek Immobilien-Nieruchomości wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Inne porozumienia umowne nie są wiążące.

§ 10 Klauzula salwatoryjna
Jeżeli poszczególne postanowienia umowy są lub staną się nieważne, nie wpływa to na ważność umowy ani skuteczność pozostałych postanowień. Strony umowy zobowiązują się do zastąpienia nieskutecznego postanowienia klauzulą ​​oddającą treść ekonomiczną i prawną nieskutecznego postanowienia.

TOP Szybkie wyszukiwanie
Nr. oferty
Nieruchomość
Miejscowość
Rodzaj nieruchomości
Pow. mieszkalna
Wybierz kryteria wyszukiwania
TOP Oferta nieruchomości

Mieszkanie jednopoziomowe in 72-600 Swinoujscie [Swinemünde] zum Kauf für 215.000 Euro

Expose

Apartament in 72-500 Miedzyzdroje [Misdroy] zum Kauf für 105.000 Euro

Expose

Mieszkanie jednopoziomowe in 72-600 Swinoujscie [Swinemünde] zum Kauf für 880.000 Euro

Expose
Nasze biuro

Matyssek Immobilien-Nieruchomości
Katarzyna Matyssek
Certyfikowany agent nieruchomości (DFI)

ul. Elizy Orzeszkowej 4 (Feniks)
72-600 Świnoujście

Telefon DE: +49 2331 9719-01
Mobil DE: +49 171 9973031
Mobil PL: +48 500 25 70 25
info@matyssek-immobilien.com

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek 10:00 - 18:00
Sobota i Niedziela po wcześniejszym umówieniu telefonicznym